User Tools

Site Tools


031-t-nh-rennell-v-bellona-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-t-nh-rennell-v-bellona-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Rennell và Bellona</​b>​ là một tỉnh của quần đảo Solomon, gồm hai đảo có người ở là Đảo Rennell &amp; Bellona hay còn được gọi là Mu Nggava và Mu Ngiki, ngoài ra còn bao gồm Indispensable Reef, một rạng san hô không có người ở bằm ở phía Nam đảo Rennell. Tỉnh Rennell và Bellona là nơi mà hầu hết cư dân của nó là người Polynesia, trong khi đó hầu hết các đảo và các tỉnh còn lại của quần đảo Solomon hầu hết là người Melanesia. Các đảo san hô đã chính thức được phát hiện bởi Mathew Boyd Camberwell, London, chỉ huy của con tàu buôn, Bellona, vào năm 1793. Tỉnh có tổng dân số 2377 (năm 1999). Thủ phủ của nó là Tigoa nằm trên đảo Rennell.
 +</p>
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Dugout_canoe_Rennell.jpg/​400px-Dugout_canoe_Rennell.jpg"​ width="​400"​ height="​261"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2c/​Dugout_canoe_Rennell.jpg 1.5x" data-file-width="​498"​ data-file-height="​325"/> ​ <div class="​thumbcaption">​A dugout canoe on Lake Te Nggano</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​p>​Năm 1793 đảo Bellona được đặt tên sau khi một tàu của Anh đi qua và phát hiện ra nó. Đảo Rennell có thể đã được đặt tên theo nhà hải dương học James Rennell, FRS (1742-1830). Năm 1799 theo một bản đồ cả hai hòn đảo đều tên là Bellonas. Năm 1816, hòn đảo được gọi là đảo Rennell. Tên địa phương của hai đảo là Mungiki (Bellona) và Mugaba (Rennell). Ý nghĩa của những cái tên chưa được biết. Những người trẻ tuổi trên cả hai đảo đôi khi sử dụng tên Avaiki cho cả hai đảo này. Theo người dân trên đảo, thì nơi đây vốn tồn tại sự diện diện của cư dân thuộc một nền văn hóa khác trước khi người Polynesia đến đây định cư trên những con thuyền. Ubea ngango (có thể là West Uvea trong quần đảo Loyalty, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp, trên chuyến đi của họ có ghé qua Wallis &amp; Futua và cuối cùng là đến Bellona, nơi mà người Hiti sinh sống, họ sống trong các hang đá hai bên đảo, người Hiti da đen, người thấp, họ để tốc dài đến đầu hối của mình và nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ tương đối dễ hiểu đối với những người Polynesia. Chính những người mới đến đã dần dần tiêu diệt người Hiti. Theo truyền thuyết thì người Polynesia khởi đầu trên đảo gồm có 7 đôi vợ chồng, họ tạo ra 7 gia tộc (sa’a), trong đó có 5 gia tộc là không còn. Tổ tiên của hai gia tộc Kaitu'​u và Iho vẫn còn sinh sống ở các hòn đảo.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Makaa,​ Gina (2011-01-12). "​RenBel Premier aims to stabilise provincial assembly"​. Solomon Star. Truy cập 2011-03-08.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1337
 +Cached time: 20181029200223
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.320 seconds
 +Real time usage: 0.396 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3018/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27361/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3206/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1217/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.8 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 342.726 ​     1 -total
 + ​91.16% ​ 312.426 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_province
 + ​66.75% ​ 228.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.81%   ​30.179 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.41%   ​25.410 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.96%   ​23.858 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  6.49%   ​22.249 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.12%   ​20.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.60%   ​19.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.40%   ​18.503 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336278-0!canonical and timestamp 20181029200223 and revision id 30988233
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-t-nh-rennell-v-bellona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)