User Tools

Site Tools


031-tana-river-huy-n-la-gi

Huyện Tana River là một huyện thuộc tỉnh Coast ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 180901 người. Huyện Tana River có diện tích 38446 km². Huyện lỵ đóng tại Tana River[1].

031-tana-river-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)