User Tools

Site Tools


031-th-u-i-b-ng-sa-m-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-th-u-i-b-ng-sa-m-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thỏ đuôi bông sa mạc</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Sylvilagus audubonii</​b></​i>​) là một loài động vật có vú trong họ Leporidae, bộ Thỏ, được Baird mô tả năm 1858.<​sup id="​cite_ref-msw3_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Thỏ đuôi bông sa mạc được tìm thấy trên khắp miền Tây Hoa Kỳ từ đông Montana miền tây Texas, và ở miền bắc và miền trung Mexico. Về phía tây mở rộng phạm vi của nó đến trung tâm Nevada và Nam California và Baja California. Nó được tìm thấy ở độ cao lên đến 2000 mét. Nó đặc biệt liên kết với các đồng cỏ khô hạn gần sa mạc phía Tây Nam Mỹ, mặc dù nó cũng được tìm thấy trong môi trường sống ít khô cằn như rừng pinyon-bách.
 +Thỏ đuôi bông sa mạc có bề ngoài khá tương tự với thỏ châu Âu, mặc dù đôi tai của nó lớn hơn và thường dựng đứng. Nó cũng là một động vật có tính xã hội, thường tụ tập trong các nhóm nhỏ để nuôi.Thỏ đuôi bông sa mạc thường sử dụng các hang của các loài động vật gặm nhấm khác hơn là tự đào. Giống như tất cả những con thỏ đuôi bông, Thỏ đuôi bông sa mạc có một cái đuôi tròn với bộ lông trắng ở mặt dưới có thể nhìn thấy nó chạy đi. Nó có màu nâu xám nhạt, có bộ lông gần như trắng trên bụng. Con trưởng thành dài 33–43 cm và cân nặng tới 1,5 kg (3,3 lb). Đôi tai dài 8–10 cm, và chân sau rất lớn, dài khoảng 7,5 cm. Là loài dị hình giới tính, nhưng con cái có xu hướng lớn hơn con đực, nhưng có phạm vi nhà nhỏ hơn nhiều, khoảng 4.000 m² so với khoảng 60.000 m² cho con đực.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sơ khai Leporidae
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011173216
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.198 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1361/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12502/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1023/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2895/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.154 ​     1 -total
 + ​72.20% ​ 118.516 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​40.09% ​  ​65.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.54% ​  ​43.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.67% ​  ​32.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MSW3_Hoffmann
 + ​17.92% ​  ​29.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 + ​13.69% ​  ​22.477 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  3.90%    6.403      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  1.00%    1.643      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2009.2
 +  0.74%    1.212      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Leporidae
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1337827-0!canonical and timestamp 20181011173216 and revision id 36986329
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-th-u-i-b-ng-sa-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)