User Tools

Site Tools


031-ti-ng-udmurt-la-gi

Udmurt (удмурт кыл, udmurt kyl) là một ngữ hệ Ural, một phần con của Ngôn ngữ Permic, được sử dụng bởi người Udmurt của cộng hòa tự trị Udmurtia, Nga, được sử dụng chính thức cùng với Tiếng Nga.

Ethnologue khảo sát có 550,000 người nói tiếng bản địa chiếm 77% dân số 750,000 thời USSR năm 1989.[1]

  • Kel'makov, Valentin; Sara Hännikäinen (2008). Udmurtin kielioppia ja harjoituksia (bằng tiếng Phần Lan) (ấn bản 2). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. ISBN 978-952-5150-34-6. 
  • Moreau, Jean-Luc (2009). Parlons Oudmourte. Paris: L'Harmattan. ISBN 2-296-07951-2. 
Wikipedia-logo-v2.svg
031-ti-ng-udmurt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)