User Tools

Site Tools


031-tr-n-u-c-ng-la-gi

Trần U công (chữ Hán: 陳幽公; trị vì: 854 TCN - 832 TCN[1][2]), tên thật là Quy Ninh (媯寧), là vị vua thứ sáu của nước Trần – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Trần U công là con của Trần Thận công – vua thứ 5 nước Trần. Năm 855 TCN, Thận công mất, Quy Ninh lên nối ngôi, tức là Trần U công.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Trần trong thời gian ông làm vua.

Năm 832 TCN, Trần U công qua đời. Ông ở ngôi được 23 năm. Con ông là Quy Hiếu lên nối ngôi, tức là Trần Ly công.

  1. ^ Sử ký, Trần Kỷ thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 9
031-tr-n-u-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)