User Tools

Site Tools


031-tr-ng-l-c-ho-ng-h-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tr-ng-l-c-ho-ng-h-u-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Huy Gia hoàng thái hậu</​b>​ (chữ Hán: 徽嘉皇太后;​ 1441 - 8 tháng 4, 1505), hay <​b>​Trường Lạc hoàng hậu</​b>​ (長樂皇后),​ là chính thất của hoàng đế Lê Thánh Tông, mẹ ruột của hoàng đế Lê Hiến Tông, bà nội của Lê Túc Tông và Lê Uy Mục.
 +</​p><​p>​Cuộc đời bà trải qua nhiều vinh hoa phú quý mà cũng thăng trầm, từ vị trí Sung nghi (充儀), rồi Quý phi (貴妃), Hoàng thái hậu (皇太后),​ Thái hoàng thái hậu (太皇太后),​ cuối cùng đột ngột kết thúc một cách đầy bi kịch vào cuối đời, khi bị chính cháu nội là Uy Mục Đế giết chết. Bà trở thành một trong 2 vị Thái hậu bị giết một cách bi thảm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam, người còn lại là Hiến Từ thái hậu của triều đại nhà Trần. Cả hai đều bị sát hại bởi cháu của mình (Dương Nhật Lễ trên danh nghĩa là cháu nội Hiến Từ thái hậu).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Huy Gia Thái hậu có nguyên danh là <​b>​Nguyễn Thị Hằng</​b>​ (阮氏恒),​ cũng lại chép là <​b>​Hằng</​b>​ (晅) hoặc <​b>​Huyên</​b>​ (萱), người ở trang Gia Miêu ngoại, huyện Tống Sơn, là con gái của Trinh quốc công Nguyễn Đức Trung, người có công trong việc đưa Lê Thánh Tông lên ngôi. Tháng 7, năm Quang Thuận thứ nhất (1460) bà được tuyển vào cung, phong là <​i>​Sung nghi</​i>​ (充儀) ở Vĩnh Ninh cung. Bà được Thánh Tông yêu quý nhất trong số các cung nhân. Lúc này hoàng đế còn trẻ tuổi, rất đa tình và chưa có con trai.
 +</​p><​p>​Khi đó, Quang Thục hoàng thái hậu đã từng cầu đảo, sai ông Đức Trung đến cầu ở am Từ Công núi Phật Tích, chiêm bao thấy đến trước mặt thượng đế cầu hoàng tự. Thượng đế phán: <​i>​Cho sao Thiên Lộc làm con Nguyễn thị</​i>​. Nói rồi cho ẵm đến ngồi ở trước. Bấy giờ, bà đương ở cung Vĩnh Ninh, tức thì có mang. Đến khi đủ ngày tháng, chiêm bao thấy rồng vàng từ trên trời sa xuống, bay vào trong phòng, một lát sau thì sinh ra Lê Tranh (黎鏳). Đó là ngày 10 tháng 8, năm Quang Thuận thứ 2 (1461).
 +</​p><​p>​Năm Quang Thuận thứ 3 (1462), tháng 3, sách lập Lê Tranh làm Hoàng thái tử. Năm Hồng Đức thứ nhất (1470), Nguyễn sung nghi được tấn phong làm Quý phi; càng được hưởng vinh sủng, cho quản lý mọi việc trong hậu cung. Hoàng đế lúc đó có ý phong bà làm Hoàng hậu, nhưng sợ họa ngoại thích nên lại thôi.
 +</​p><​p>​Năm Hồng Đức thứ 28 (1497), Lê Thánh Tông qua đời, thái tử Lê Tranh kế vị, sử gọi là <​b>​Lê Hiến Tông</​b>​. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khi Thánh Tông bệnh nặng, bà dù bị xa lánh vẫn cố xin gặp, và bà đã hạ độc khiến Thánh Tông qua đời nhanh chóng sau đó. Việc này trong Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn không ghi lại. Sau khi lên ngôi, vua Hiến Tông tôn bà làm <​b>​Trường Lạc Thánh Từ hoàng thái hậu</​b>​ (長樂聖慈皇太后),​ để ở cung Trường Lạc và phụng dưỡng rất chu đáo.
 +</​p><​p>​Năm Cảnh Thống thứ 8 (1504), Lê Hiến Tông chết sau 7 năm trị vì. Hoàng thái tử Lê Thuần lên ngôi, tức <​b>​Lê Túc Tông</​b>,​ tôn bà làm <​i>​Thái hoàng thái hậu</​i>​ (太皇太后). Nhưng Túc Tông yểu mệnh, trị vì chưa đầy 1 năm thì mất (17 tuổi).
 +</​p><​p>​Trong triều xảy ra tranh chấp việc kế vị, vì Túc Tông không có con trai để kế vị, khi lâm chung ông đã chỉ định người anh thứ 2 là Lê Tuấn, nhưng Trường Lạc thái hậu cho rằng Lê Tuấn là con của người đàn bà thấp hèn, không đáng để lên ngôi. Thái hậu muốn lập Lã Côi vương (không rõ tên) lên ngôi, nhưng Nguyễn Nhữ Vi và Nguyễn Kính phi muốn lập Lê Tuấn. Nhữ Vy đã bèn nghĩ cách lừa Thái hậu đi đón Lã Côi vương, còn mình đóng cửa thành, nhanh chóng đưa Lê Tuấn lên ngôi. Thái hậu khi quay về rất không vui.
 +</​p><​p>​Lê Tuấn lên ngôi, tức <​b>​Lê Uy Mục</​b>,​ tôn bà làm <​b>​Trường Lạc Thánh Từ thái hoàng thái hậu</​b>​ (長樂聖慈太皇太后).
 +</​p><​p>​Ngày 8 tháng 4, năm Đoan Khánh thứ nhất (1505), Uy Mục Đế sai người giết chết Thái hoàng thái hậu tại chính tẩm của bà, lúc đó bà thọ độ 65 tuổi. Ngày 27 tháng 4, năm đó, Uy Mục Đế truy tôn thuỵ hiệu cho bà là <​b>​Huy Gia Tĩnh Mục Ôn Cung Như Thuận Thái hoàng thái hậu</​b>​ (徽嘉靜穆溫恭柔順太皇太后),​ an táng ở khu sơn lăng nay là Lam Sơn, Thanh Hóa.
 +</​p><​p>​Sau,​ Uy Mục Đế đã giết quan Lễ bộ Thượng thư là Đàm Văn Lễ và quan Đô ngự sử là Nguyễn Quang Bật, vì lẽ rằng khi Hiến Tông mất, bà Thái hậu và hai người này có ý không chịu lập Uy Mục.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​S.E1.BB.91_ph.E1.BA.ADn_bi_th.E1.BA.A3m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Số_phận_bi_thảm">​Số phận bi thảm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Có một dị bản về xuất thân của bà, cho rằng bà là con gái bị lưu lạc của Nguyễn Trãi.
 +</​p><​p>​Sách Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án (Đạm Nguyên dịch, Đại Nam, 1970, viết tắt là NL) trong bài <​i>​Vua Thánh Tông</​i>​ có đoạn:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd><​dl><​dd><​i>​Khoảng đầu niên hiệu Thái Hòa (1443-1453),​ Tế văn hầu Nguyễn Trãi phải tội, có người con gái bị bắt vào quan, sung vào hàng nữ nhạc. Người con gái ấy tư sắc tuyệt đẹp, tuổi đã 17, 18 mà không biết nói. Đến nay theo bạn vào cung hầu yến, vì câm nên chỉ ngồi gõ phách. Khi hoàng đế bước lên ngự tọa, người con gái bỗng cầm phách hát. Tiếng hát du dương, dư âm dường quấn quanh trên rường, như khúc hát Quân thiên (điệu hát trên đế đình). Hoàng đế lấy làm lạ hỏi, thì người con gái nói năng giống hệt người Ngọc nữ trên chỗ Thượng đế. Hoàng đế liền thu nạp vào hậu cung, sách lập làm Trường Lạc Hoàng hậu (tr. 233)</​i>​.</​dd></​dl></​dd></​dl></​dd></​dl><​p>​Vì là người có nhan sắc tuyệt đẹp, bà Trường Lạc được Thánh Tông yêu quý nhất trong số các cung nhân. Hoàng đế đã cho điều tra lại vụ án Lệ Chi Viên và xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi, bổ Anh Vũ, một người anh cùng cha với bà, làm tri huyện (1464). Tuy nhiên, mối tình đằm thắm với Thánh Tông không rõ kéo dài bao lâu, nhưng về sau, theo sử sách, bà bị ruồng bỏ, bạc đãi đến nỗi đem lòng thù ghét.
 +</​p><​p>​Đại Việt sử ký toàn thư có nói đến việc này, bà bị giam cầm ở cung lâu ngày, đến khi Thánh Tông bệnh nặng, được đến thăm, ngầm đem thuốc bôi vào chỗ loét của hoàng đế, bệnh của ông càng thêm nặng mà qua đời.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Nghi_v.E1.BA.A5n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nghi_vấn">​Nghi vấn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Gia phả họ Nguyễn Nhị Khê cho biết, sau vụ án Lệ Chi Viên, gia quyến Nguyễn Trãi có một số người chạy thoát nạn tru di tam tộc. Đó là một người con của ông cùng hai bà vợ thứ tư và thứ năm, đang mang thai. Phải chăng đây chính là cơ sở để người ta cho rằng, chuyện bà hoàng Trường Lạc (huý là Hằng) là con gái của Nguyễn Trãi ? <sup id="​cite_ref-datviet_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Nói về việc này, người xưa có những ghi chép không giống nhau, trong đó có tài liệu chỉ nhắc đến con trai Anh Vũ may mắn sống sót mà không cho biết Nguyễn Trãi có con gái sống sót. Tuy nhiên, sử gia Trần Huy Liệu (Nguyễn Trãi, Khoa Học, 1966) lại viết rằng: <​i>​Thế rồi cả gia quyến Nguyễn Trãi bị bắt giam: con gái bị sung làm nô tỳ ở cung vua hay ở các nhà quan, con trai thì chờ ngày ra pháp trường chịu tội tử hình</​i>​. Như vậy, giả thuyết con gái Nguyễn Trãi sống sót là có.
 +</​p><​p>​Mặt khác, chính sử chép rằng Thái hoàng thái hậu Trường Lạc mất năm 1505, thọ 65 tuổi. Theo cách tính tuổi thông thường, cô Hằng sinh năm 1441. Được hai tuổi (1442) thì mồ côi cha. Năm 1460, cô được tuyển vào cung, tuổi vừa tròn 20. Chi tiết này có vẻ khá trùng hợp với các tài liệu nói về Nguyễn Trãi. Tính từ năm ông bị giết (1442) đến năm cô Hằng được tuyển vào cung (1460) được 18 năm. Cô Hằng vào hầu Thánh Tông năm cô ít nhất cũng đã được 19 tuổi ta. Và năm Nguyễn Trãi bị giết, cô Hằng được 2 tuổi, Anh Vũ còn nằm trong bụng mẹ. Rất có thể bà Trường Lạc là chị ruột hay ít ra cũng là chị cùng cha khác mẹ của Anh Vũ.
 +</​p><​p>​Tiếp đó, tại sao chính sử nói bà Trường Lạc quê ở Gia Miêu (Thanh Hóa), song lại được Uy Mục cho làm điện Quang Mỹ ở phường Lệ Viên, huyện Quảng Đức (Thăng Long, Hà Nội ngày nay) để thờ tiên tổ của bà. Phải chăng quê quán thực của bà là vùng Quảng Đức, chứ không phải Gia Miêu ? Chúng ta cũng được biết rằng Nguyễn Trãi sinh ra tại gia đình nhà mẹ là dinh quan Tư đồ Trần Nguyên Đán ở Thăng Long. Đây là một điều trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý ? Hay là cha đẻ của bà không phải là Nguyễn Đức Trung mà chính là Nguyễn Trãi?<​sup id="​cite_ref-datviet_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Một số sử gia đương đại cho rằng<​sup id="​cite_ref-datviet_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ việc Nguyễn Trãi có một người con gái sống sót nhưng chính sử lại chép Hoàng thái hậu Trường Lạc (hay Hoàng thái hậu họ Nguyễn) là con gái thứ hai của ông Nguyễn Đức Trung có thể lý giải do Thái úy là người tốt, ông nuôi cô nô tì từ nhỏ và nhận là con<sup id="​cite_ref-datviet_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Thêm vào đó là dù triều đình Thánh Tông có biết rõ gốc gác của bà hoàng hậu Trường Lạc, thì sử thần đương thời cũng khó mà có thể chép rằng chính triều đình của bố Thánh Tông đã giết oan ba họ nhà cha vợ của vua<sup id="​cite_ref-datviet_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Nếu bà Trường Lạc đúng là con gái sống sót của Nguyễn Trãi như Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án cho biết thì cuộc đời của bà có thể nói là nhiều thăng trầm, bi thảm nhất trong lịch sử Việt Nam. Cha bà cùng với 3 họ bị giết oan, bà bị bắt làm nô tì từ năm 2 tuổi. Lớn lên bà được tuyển vào cung, được phong Quý phi, rồi lại bị hắt hủi, giam nơi cung cấm. Bà được tấn phong Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu và cuối cùng bị cháu nội sai người giết chết.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Danh_hi.E1.BB.87u_Tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_L.E1.BA.A1c_ho.C3.A0ng_h.E1.BA.ADu"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Danh_hiệu_Trường_Lạc_hoàng_hậu">​Danh hiệu <​i>​Trường Lạc hoàng hậu</​i></​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Cái tên này xuất hiện sớm nhất có lẽ là trong Đại Việt sử ký toàn thư, chép về việc bà đến thăm Lê Thánh Tông khi ông bệnh nặng và cuốn sử ghi lại bà đã hạ độc khiến bệnh Thánh Tông trở nặng và chết nhanh chóng sau đó.
 +</​p><​p>​Theo Đại Việt thông sử, nhà Lê Sơ không có truyền thống lập Hoàng hậu, mà chỉ cao nhất là Quý phi. Các bà Cung Từ hoàng thái hậu, Tuyên Từ hoàng thái hậu, Quang Thục hoàng thái hậu đến Huy Gia hoàng thái hậu (tức bà Trường Lạc) vốn không hề được lập Hoàng hậu khi còn sống, chỉ được tôn làm Hoàng thái hậu khi con trai các bà lên ngôi. Vì lẽ đó, cách gọi <​b>​Trường Lạc hoàng hậu</​b>​ đối với bà Huy Gia hoàng thái hậu là một vấn đề chưa có lời giải chính xác. 
 +</​p><​p>​Một giả thiết về việc này, có lẽ cũng tương tự trường hợp Thượng Dương hoàng hậu Dương thị nhà Lý. Bà khi ấy là Hoàng thái hậu, ở Thượng Dương cung, nên gọi là <​b>​Thượng Dương Thái hậu</​b>,​ nhưng về sau hay gọi bà thành <​b>​Thượng Dương hoàng hậu</​b>,​ biến từ tên cung nơi ở <​i>​Thượng Dương</​i>​ trở thành phong hiệu khi làm Hoàng hậu của Dương hậu vậy. Tương tự, Huy Gia hoàng thái hậu khi ấy ở Trường Lạc cung, và người đời quen dùng tên cung thất để gọi bà, cho nên từ <​b>​Trường Lạc cung Hoàng thái hậu</​b>,​ dần dần trở thành <​b>​Trường Lạc Thái hậu</​b>​ và cuối cùng là <​b>​Trường Lạc hoàng hậu</​b>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-datviet-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​[1] Báo Đất Việt, số 31/​5/​2011</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​width:​650px;​ background:#​22C32E"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hoàng hậu thời Lê Sơ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hoàng hậu thời Lê Trung Hưng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hoàng hậu, Hoàng thái hậu truy/ tôn phong</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Truy tôn Thái phi</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Sinh mẫu khác của Hoàng đế</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​p>​Chú thích:<​sup>#</​sup>​Bị tước bỏ tư cách khi còn sống hoặc sau khi qua đời; <​sup>​~</​sup>​Bị tước tư cách khi còn sống, về sau được công nhận.</​p></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181011071953
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.211 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1118/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 81824/​2097152 bytes
 +Template argument size: 802/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1125/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 132.575 ​     1 -total
 + ​67.16% ​  ​89.035 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​47.07% ​  ​62.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​44.18% ​  ​58.571 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ho&​agrave;​ng_h&#​7853;​u_nh&​agrave;​_H&#​7853;​u_L&​ecirc;​
 + ​38.72% ​  ​51.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  4.41%    5.852      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.61%    2.128      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336288-0!canonical and timestamp 20181011071952 and revision id 40632925
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tr-ng-l-c-ho-ng-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)