User Tools

Site Tools


031-trelleborg-th-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-trelleborg-th-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" width="​25%"​ style="​font-size:​95%;"><​tbody><​tr class="​fn org" style="​color:#​fff;​ background:#​B22222;​ font-size:​larger;​ text-align:​center;"><​th colspan="​2">​Trelleborg kommun
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td style="​font-size:​smaller;"​ colspan="​2"><​img alt="​Trelleborg vapen.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Trelleborg_vapen.svg/​100px-Trelleborg_vapen.svg.png"​ width="​100"​ height="​121"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Trelleborg_vapen.svg/​150px-Trelleborg_vapen.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Trelleborg_vapen.svg/​200px-Trelleborg_vapen.svg.png 2x" data-file-width="​251"​ data-file-height="​304"/>​
 +</​td></​tr><​tr class="​adr"​ style="​vertical-align:​top;"><​td width="​35%"><​b>​Hạt</​b>​
 +</td>
 +<​td><​span class="​region">​hạt Skåne</​span>​
 +</​td></​tr><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td><​b>​Tỉnh</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr class="​note"​ style="​vertical-align:​top;"><​td><​b>​Seat</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Trelleborg
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​font-size:​smaller;"​ colspan="​2">​200px
 +</​td></​tr><​tr class="​note"​ style="​vertical-align:​top;"><​td style="​white-space:​ nowrap;"><​b>​Diện tích</​b><​br/>​ • Tổng diện tích<​br/>​ • Diện tích đất
 +</td>
 +<​td>​thứ trên 290 <​br/>​km²<​br/></​td></​tr><​tr class="​note"​ style="​vertical-align:​top;"><​td style="​white-space:​ nowrap;"><​b>​Dân số</​b><​br/>​ • Total<​br/></​td>​
 +<​td>​thứ trên 290<​br/>​38429 người
 +</​td></​tr><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td style="​white-space:​ nowrap;"><​b>​Mật độ</​b><​br/>​ • Tổng
 +</td>
 +<​td>​thứ trên 290<​br/>​người/​km²
 +</​td></​tr><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td><​b>​Website</​b>​
 +</td>
 +<​td>​http://​www.Trelleborg.se/​
 +</​td></​tr><​tr align="​left"​ style="​vertical-align:​top;​ font-size:​smaller;"><​th colspan="​2">​Diện tích và dân số theo số liệu của <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​C%E1%BB%A5c_Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n"​ title="​Cục Thống kê Thụy Điển">​Statistiska
 +centralbyrån (SCB)</​a>​ ngày 31/12/2000
 +</​th></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đô thị Trelleborg</​b>​ (tiếng Thụy Điển: <​i>​Trelleborg kommun</​i>​) là một  đô thị ở hạt Skåne của Thụy Điển. Thủ phủ là thị xã Trelleborg. Dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2000 là 38429 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Sweden”. Statoids. 29 tháng 12 năm 2003<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 28 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATrelleborg+%28%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B%29&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Sweden&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyse.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Đô thị Trelleborg - Trang mạng chính thức</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các đô thị của hạt Skåne</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Ängelholm • ​ Åstorp • ​ Båstad • ​ Bjuv • ​ Bromölla • ​ Burlöv • ​ Eslöv • ​ Hässleholm • ​ Helsingborg • ​ Höganäs • ​ Höör • ​ Hörby • ​ Kävlinge • ​ Klippan • ​ Kristianstad • ​ Landskrona • ​ Lomma • ​ Lund • ​ Malmö • ​ Örkelljunga • ​ Osby • ​ Östra Göinge • ​ Perstorp • ​ Simrishamn • ​ Sjöbo • ​ Skurup • ​ Staffanstorp • ​ Svalöv • ​ Svedala • ​ Tomelilla • ​ Trelleborg • ​ Vellinge • ​ Ystad</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​2"><​div>​Hạt Thụy Điển • ​ Thụy Điển</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:​Localities in Trelleborg Municipality
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181018104944
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 307/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16494/​2097152 bytes
 +Template argument size: 541/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 878/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​97.419 ​     1 -total
 + ​50.48% ​  ​49.174 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​45.67% ​  ​44.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​27.34% ​  ​26.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sk&​aring;​ne_County
 + ​22.18% ​  ​21.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.16% ​  ​10.875 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.53%    9.281      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.48%    5.334      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Kommun2
 +  3.96%    3.855      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.53%    2.463      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Localities_in_Trelleborg_Municipality
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336681-0!canonical and timestamp 20181018104944 and revision id 40801138
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-trelleborg-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)