User Tools

Site Tools


031-tyres-th-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

031-tyres-th-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" width="​25%"​ style="​font-size:​95%;"><​tbody><​tr class="​fn org" style="​color:#​fff;​ background:#​B22222;​ font-size:​larger;​ text-align:​center;"><​th colspan="​2">​Tyresö kommun
 +</​th></​tr><​tr align="​center"><​td style="​font-size:​smaller;"​ colspan="​2"><​img alt="​Tyresö vapen.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Tyres%C3%B6_vapen.svg/​100px-Tyres%C3%B6_vapen.svg.png"​ width="​100"​ height="​121"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Tyres%C3%B6_vapen.svg/​150px-Tyres%C3%B6_vapen.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​81/​Tyres%C3%B6_vapen.svg/​200px-Tyres%C3%B6_vapen.svg.png 2x" data-file-width="​251"​ data-file-height="​304"/>​
 +</​td></​tr><​tr class="​adr"​ style="​vertical-align:​top;"><​td width="​35%"><​b>​Hạt</​b>​
 +</td>
 +<​td><​span class="​region">​hạt Stockholm</​span>​
 +</​td></​tr><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td><​b>​Tỉnh</​b>​
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr class="​note"​ style="​vertical-align:​top;"><​td><​b>​Seat</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Tyresö
 +</​td></​tr><​tr align="​center"><​td style="​font-size:​smaller;"​ colspan="​2"><​img alt="​Tyresö Municipality in Stockholm County.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Tyres%C3%B6_Municipality_in_Stockholm_County.png/​200px-Tyres%C3%B6_Municipality_in_Stockholm_County.png"​ width="​200"​ height="​271"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Tyres%C3%B6_Municipality_in_Stockholm_County.png/​300px-Tyres%C3%B6_Municipality_in_Stockholm_County.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9b/​Tyres%C3%B6_Municipality_in_Stockholm_County.png/​400px-Tyres%C3%B6_Municipality_in_Stockholm_County.png 2x" data-file-width="​428"​ data-file-height="​581"/>​
 +</​td></​tr><​tr class="​note"​ style="​vertical-align:​top;"><​td style="​white-space:​ nowrap;"><​b>​Diện tích</​b><​br/>​ • Tổng diện tích<​br/>​ • Diện tích đất
 +</td>
 +<​td>​thứ trên 290 <​br/>​km²<​br/></​td></​tr><​tr class="​note"​ style="​vertical-align:​top;"><​td style="​white-space:​ nowrap;"><​b>​Dân số</​b><​br/>​ • Total<​br/></​td>​
 +<​td>​thứ trên 290<​br/>​39071 người
 +</​td></​tr><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td style="​white-space:​ nowrap;"><​b>​Mật độ</​b><​br/>​ • Tổng
 +</td>
 +<​td>​thứ trên 290<​br/>​người/​km²
 +</​td></​tr><​tr style="​vertical-align:​top;"><​td><​b>​Website</​b>​
 +</td>
 +<​td>​http://​www.Tyresö.se/​
 +</​td></​tr><​tr align="​left"​ style="​vertical-align:​top;​ font-size:​smaller;"><​th colspan="​2">​Diện tích và dân số theo số liệu của <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​C%E1%BB%A5c_Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n"​ title="​Cục Thống kê Thụy Điển">​Statistiska
 +centralbyrån (SCB)</​a>​ ngày 31/12/2000
 +</​th></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Đô thị Tyresö</​b>​ (tiếng Thụy Điển: <​i>​Tyresö kommun</​i>​) là một  đô thị ở hạt Stockholm của Thụy Điển. Thủ phủ là thị xã Tyresö. Dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2000 là 39071 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Sweden”. Statoids. 29 tháng 12 năm 2003<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 28 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATyres%C3%B6+%28%C4%91%C3%B4+th%E1%BB%8B%29&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Sweden&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyse.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Đô thị Tyresö - Trang mạng chính thức</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các xã và thị xã của Hạt Stockholm</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xã</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<p>
 +<span style="​white-space:​nowrap">​
 +Botkyrka •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Danderyd •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ekerö •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Haninge •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Huddinge •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Järfälla •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Lidingö •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nacka •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Norrtälje •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nykvarn •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nynäshamn •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Österåker •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Salem •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sigtuna •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Södertälje •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sollentuna •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Solna •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Stockholm •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sundbyberg •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Täby •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tyresö •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Upplands-Bro •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Upplands Väsby •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vallentuna •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Värmdö •</​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vaxholm
 +</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​3"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Huy hiệu hạt Stockholm"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Stockholm_l%C3%A4n_vapen.svg/​30px-Stockholm_l%C3%A4n_vapen.svg.png"​ width="​30"​ height="​36"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Stockholm_l%C3%A4n_vapen.svg/​45px-Stockholm_l%C3%A4n_vapen.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​Stockholm_l%C3%A4n_vapen.svg/​60px-Stockholm_l%C3%A4n_vapen.svg.png 2x" data-file-width="​251"​ data-file-height="​304"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thị xã</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<p>
 +<span style="​white-space:​nowrap">​
 +Åkersberga <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Danderyd <​small>​(Djursholm)</​small>​ <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ekerö <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Gustavsberg <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Handen <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Huddinge <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Järfälla <​small>​(Jakobsberg)</​small>​ <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Kungsängen <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Lidingö <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Märsta <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nacka <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Norrtälje <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nykvarn <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Nynäshamn <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Salem <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Södertälje <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sollentuna <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Solna <​small>​(Skytteholm)</​small>​ <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Stockholm <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Sundbyberg <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Täby <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tyresö <​small>​(Bollmora)</​small>​ <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tumba <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Upplands Väsby <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vallentuna <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Vaxholm
 +</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​div>​
 +<p>
 +<span style="​white-space:​nowrap">​
 +Hạt của Thụy Điển <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Thụy Điển
 +</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bản mẫu:​Localities in Tyresö Municipality
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181011205412
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.155 seconds
 +Preprocessor visited node count: 405/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29645/​2097152 bytes
 +Template argument size: 532/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 879/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​87.324 ​     1 -total
 + ​42.12% ​  ​36.783 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​39.79% ​  ​34.749 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Stockholm_County
 + ​38.02% ​  ​33.203 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​29.37% ​  ​25.647 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.73% ​  ​10.247 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​10.30% ​   8.991      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.74%    4.143      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.48%    2.162      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Kommun2
 +  1.92%    1.674     25 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​w
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1336683-0!canonical and timestamp 20181011205412 and revision id 40748450
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
031-tyres-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)