User Tools

Site Tools


031-union-panamericana-la-gi

Union Panamericana
—  Khu tự quản  —
Hiệu kỳ của Union Panamericana
Hiệu kỳ
Ấn chương chính thức của Union Panamericana
Ấn chương
Vị trí của khu tự quản Union Panamericana trong tỉnh Chocó
Vị trí của khu tự quản Union Panamericana trong tỉnh Chocó
Union Panamericana trên bản đồ Colombia
Union Panamericana

Union Panamericana

Vị trí trong Colombia
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Chocó
Thủ phủ Animas

Union Panamericana là một khu tự quản thuộc tỉnh Chocó, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Union Panamericana đóng tại Animas Khu tự quản Union Panamericana có diện tích ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Union Panamericana có dân số người.[1]

  1. ^ “Municipalities of Colombia”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 5 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Tỉnh Chocó

031-union-panamericana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)