User Tools

Site Tools


031-wajir-huy-n-la-gi

Huyện Wajir là một huyện thuộc tỉnh North-Eastern ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 319261 người. Huyện Wajir có diện tích 55501 km². Huyện lỵ đóng tại Wajir[1].

031-wajir-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)