User Tools

Site Tools


101--b-c-tr-ng-sa-la-gi

Danh sách các "đảo" (đảo san hô/cồn cát), "đá" (rạn san hô nửa nổi nửa chìm/ngầm) và bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa

Thứ tự các cụm đảo tính từ bắc xuống nam (tên gọi theo tiếng Việt)

Việt Nam
kiểm soát

Cụm Song Tử: Đảo Song Tử Tây  • Đá Nam
Cụm Nam Yết: Đảo Nam Yết  • Đảo Sơn Ca  • Đá Lớn  • Đá Núi Thị
Cụm Sinh Tồn: Đảo Sinh Tồn  • Đảo Sinh Tồn Đông  • Đá Cô Lin  • Đá Len Đao
Cụm Trường Sa: Đảo Trường Sa  • Đá Đông  • Đá Lát  • Đá Núi Le  • Đảo Phan Vinh  • Đá Tây  • Đá Tiên Nữ  • Đá Tốc Tan  • Đảo Trường Sa Đông
Cụm Thám Hiểm: Đảo An Bang  • Đá/Bãi Thuyền Chài

Philippines
kiểm soát

Cụm Song Tử: Đảo Song Tử Đông
Cụm Thị Tứ: Đảo Thị Tứ
Cụm Loại Ta: Đảo Bến Lạc  • Đảo Loại Ta  • Đá An Nhơn  • Đá Cá Nhám
Cụm Thám Hiểm: Đá Công Đo
Cụm Bình Nguyên: Đảo Bình Nguyên  • Đảo Vĩnh Viễn  • Bãi Cỏ Mây

Trung Quốc
kiểm soát

Cụm Thị Tứ: Đá Xu Bi
Cụm Nam Yết: Đá Chữ Thập  • Đá Ga Ven
Cụm Sinh Tồn: Đá Gạc Ma  • Đá Tư Nghĩa
Cụm Trường Sa: Đá Châu Viên
Cụm Bình Nguyên: Đá Vành Khăn

Đài Loan
kiểm soát

Cụm Nam Yết: Đảo Ba Bình

Malaysia
kiểm soát

Cụm Thám Hiểm: Đá Én Ca  • Đá Hoa Lau  • Đá Kỳ Vân  • Đá Sác Lốt  • Đá Suối Cát  • Đá Kiêu Ngựa  • Bãi Thám Hiểm (Đá Gia Hội  • Đá Gia Phú  • Đá Sâu)

Chưa rõ
nước nào
kiểm soát

Cụm Song Tử: Đá Bắc  • Bãi Đinh Ba  • Bãi Núi Cầu
Cụm Thị Tứ: Đá Cái Vung  • Đá Hoài Ân  • Đá Trâm Đức  • Đá Tri Lễ  • Đá Vĩnh Hảo
Cụm Loại Ta: Đảo Loại Ta Tây  • Đá An Lão  • Đá An Nhơn Bắc  • Đá An Nhơn Nam  • Đá Sa Huỳnh  • Đá Tân Châu  • Bãi Đường  • Bãi Loại Ta Nam
Cụm Nam Yết: Đá Đền Cây Cỏ  • Đá Én Đất  • Đá Nhỏ  • Bãi/Đá Bàn Than
Cụm Sinh Tồn: Đá An Bình  • Đá Ba Đầu  • Đá Bãi Khung  • Đá Bia  • Đá Bình Khê  • Đá Bình Sơn  • Đá Đức Hòa  • Đá Ken Nan  • Đá Nghĩa Hành  • Đá Nhạn Gia  • Đá Ninh Hòa  • Đá Phúc Sĩ  • Đá Sơn Hà  • Đá Tam Trung  • Đá Trà Khúc  • Đá Văn Nguyên  • Đá Vị Khê
Cụm Trường Sa: Đá Núi Cô  • Đá Núi Mon  • Bãi ngầm Chim Biển  • Bãi ngầm Mỹ Hải  • Bãi ngầm Nguyệt Sương/Xương
Cụm Thám Hiểm: Đá Thanh Kỳ  • Đá Vĩnh Tường  • Bãi Phù Mỹ  • Bãi Trăng Khuyết  • Bãi ngầm Khánh Hội  • Bãi ngầm Ngũ Phụng  • Bãi ngầm Tam Thanh
Cụm Bình Nguyên: Đá Long Hải  • Đá Lục Giang  • Cụm/Bãi Đá Bắc (Đá Cỏ My  • Đá Gò Già)  • Cụm/Bãi Hải Sâm (Đá Định Tường  • Đá Hoa  • Đá Hội Đức  • Đá Ninh Cơ  • Đá Triêm Đức)  • Cụm Hồ Tràm (Đá Ba Cờ  • Đá Hợp Kim  • Đá Khúc Giác  • Đá Mỏ Vịt  • Đá Trung Lễ)  • Cụm bãi cạn Nam (Đá Chà Và  • Đá Tây Nam)  • Đá Bồ Đề  • Đá Đồng Thạnh  • Đá Long Điền  • Đá Phật Tự  • Đá Suối Ngọc  • Đá Vĩnh Hợp  • Bãi Cái Mép  • Bãi Cỏ Rong  • Bãi Đồ Bàn  • Bãi Đồi Mồi  • Bãi Đồng Cam  • Bãi Đồng Giữa  • Bãi Hải Yến  • Bãi Hữu Độ  • Bãi Na Khoai  • Bãi Ôn Thuỷ  • Bãi Rạch Lấp  • Bãi Rạch Vang  • Bãi Sa Bin  • Bãi Suối Ngà  • Bãi Thạch Sa  • Bãi Tổ Muỗi  • Bãi Vĩnh Tuy
Khác: Đá Núi Trời

  • Biển Đông
  • Quần đảo Hoàng Sa
  • Quần đảo Trường Sa
101--b-c-tr-ng-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)