User Tools

Site Tools


101-acnephalum-cockerelli-la-gi

Acnephalum cockerelli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acnephalum
Loài (species) A. cockerelli
Danh pháp hai phần
Acnephalum cockerelli
Curran, 1934

Acnephalum cockerelli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acnephalum cockerelli được Curran miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acnephalum cockerelli tại Wikispecies
101-acnephalum-cockerelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)