User Tools

Site Tools


101-acnephalum-dorsale-la-gi

Acnephalum dorsale
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acnephalum
Loài (species) A. dorsale
Danh pháp hai phần
Acnephalum dorsale
Macquart, 1838

Acnephalum dorsale là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acnephalum dorsale được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acnephalum dorsale tại Wikispecies
101-acnephalum-dorsale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)