User Tools

Site Tools


101-acnephalum-platygaster-la-gi

Acnephalum platygaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acnephalum
Loài (species) A. platygaster
Danh pháp hai phần
Acnephalum platygaster
Loew, 1858

Acnephalum platygaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acnephalum platygaster được Loew miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acnephalum platygaster tại Wikispecies
101-acnephalum-platygaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)