User Tools

Site Tools


101-acronyches-imitator-la-gi

Acronyches imitator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acronyches
Loài (species) A. imitator
Danh pháp hai phần
Acronyches imitator
Hermann, 1921

Acronyches imitator là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acronyches imitator được Hermann miêu tả năm 1921. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acronyches imitator tại Wikispecies
101-acronyches-imitator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)