User Tools

Site Tools


101-afroepitriptus-beckeri-la-gi

Afroepitriptus beckeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroepitriptus
Loài (species) A. beckeri
Danh pháp hai phần
Afroepitriptus beckeri
Lehr, 1992

Afroepitriptus beckeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroepitriptus beckeri được Lehr miêu tả năm 1992. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroepitriptus beckeri tại Wikispecies
101-afroepitriptus-beckeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)