User Tools

Site Tools


101-afroestricus-velatus-la-gi

Afroestricus velatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. velatus
Danh pháp hai phần
Afroestricus velatus
Scarbrough, 2005

Afroestricus velatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus velatus được Scarbrough miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus velatus tại Wikispecies
101-afroestricus-velatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)