User Tools

Site Tools


101-afroholopogon-anassa-la-gi

Afroholopogon anassa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. anassa
Danh pháp hai phần
Afroholopogon anassa
Londt, 2005

Afroholopogon anassa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon anassa được Londt miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon anassa tại Wikispecies
101-afroholopogon-anassa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)