User Tools

Site Tools


101-afroholopogon-argos-la-gi

Afroholopogon argos
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. argos
Danh pháp hai phần
Afroholopogon argos
Londt, 2005

Afroholopogon argos là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon argos được Londt miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon argos tại Wikispecies
101-afroholopogon-argos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)