User Tools

Site Tools


101-afroholopogon-fugax-la-gi

Afroholopogon fugax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. fugax
Danh pháp hai phần
Afroholopogon fugax
Loew, 1858

Afroholopogon fugax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon fugax được Loew miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở miền nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon fugax tại Wikispecies
101-afroholopogon-fugax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)