User Tools

Site Tools


101-afroholopogon-peregrinus-la-gi

Afroholopogon peregrinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. peregrinus
Danh pháp hai phần
Afroholopogon peregrinus
Engel, 1929

Afroholopogon peregrinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon peregrinus được Engel miêu tả năm 1929. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon peregrinus tại Wikispecies
101-afroholopogon-peregrinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)