User Tools

Site Tools


101-afroholopogon-xeros-la-gi

Afroholopogon xeros
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. xeros
Danh pháp hai phần
Afroholopogon xeros
Londt, 2005

Afroholopogon xeros là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon xeros được Londt miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon xeros tại Wikispecies
101-afroholopogon-xeros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)