User Tools

Site Tools


101-afromochtherus-annulata-la-gi

Afromochtherus annulata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. annulata
Danh pháp hai phần
Afromochtherus annulata
Martin, 1964

Afromochtherus annulata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus annulata được Martin miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus annulata tại Wikispecies
101-afromochtherus-annulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)