User Tools

Site Tools


101-afromochtherus-astiptus-la-gi

Afromochtherus astiptus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. astiptus
Danh pháp hai phần
Afromochtherus astiptus
Londt, 2002

Afromochtherus astiptus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus astiptus được Londt miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus astiptus tại Wikispecies
101-afromochtherus-astiptus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)