User Tools

Site Tools


101-afromochtherus-griseola-la-gi

Afromochtherus griseola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. griseola
Danh pháp hai phần
Afromochtherus griseola
Oldroyd, 1960

Afromochtherus griseola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus griseola được Oldroyd miêu tả năm 1960. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus griseola tại Wikispecies
101-afromochtherus-griseola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)