User Tools

Site Tools


101-afromochtherus-melanurus-la-gi

Afromochtherus melanurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. melanurus
Danh pháp hai phần
Afromochtherus melanurus
Londt, 2002

Afromochtherus melanurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus melanurus được Londt miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus melanurus tại Wikispecies
101-afromochtherus-melanurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)