User Tools

Site Tools


101-afroscleropogon-bullingtoni-la-gi

Afroscleropogon bullingtoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroscleropogon
Loài (species) A. bullingtoni
Danh pháp hai phần
Afroscleropogon bullingtoni
Londt, 1999

Afroscleropogon bullingtoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroscleropogon bullingtoni được Londt miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroscleropogon bullingtoni tại Wikispecies
101-afroscleropogon-bullingtoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)