User Tools

Site Tools


101-afroscleropogon-nagatomii-la-gi

Afroscleropogon nagatomii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroscleropogon
Loài (species) A. nagatomii
Danh pháp hai phần
Afroscleropogon nagatomii
Londt, 1999

Afroscleropogon nagatomii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroscleropogon nagatomii được Londt miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroscleropogon nagatomii tại Wikispecies
101-afroscleropogon-nagatomii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)