User Tools

Site Tools


101-aktobe-la-gi

Aktobe (tiếng Kazakh: Ақтөбе / Aqtöbe / اقتٶبه), tên cũ là Aktyubinsk (tiếng Nga: Актюбинск, cho đến năm 1999) là một thành phố thủ phủ tỉnh Aktobe của Kazakhstan, nằm bên sông Ilek. Thành phố có dân số theo điều tra dân số năm 2009 là 345.687 người. Dân cư Aktobe bao gồm cộng đồng các dân tộc người Kazakh, người Nga, người Ukraina, người Tatar, người Duy Ngô Nhĩ, người Chechnya, người Armenia, người Do Thái và người Hy Lạp. Trước cuộc cải tổ thành phố là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn người Đức. Tên gọi "Aktobe" xuất phát từ tiếng Kazakh ақ "(màu trắng) và" төбе "(ngọn đồi), đề cập đến những ngọn đồi trên đó có thành phố cổ trong thế kỷ thứ mười chín.

Dữ liệu khí hậu của Aktobe
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 4.5 5.3 23.6 30.9 39.0 40.2 42.2 42.9 38.3 29.7 17.0 11.2 42,9
Trung bình cao °C (°F) −8.1 −7.1 −0.4 13.3 22.0 28.2 29.9 28.3 21.7 12.1 0.7 −5.7 11,2
Trung bình ngày, °C (°F) −12.3 −11.9 −5.4 7.0 14.9 20.9 22.7 20.7 14.0 5.7 −3.2 −9.7 5,3
Trung bình thấp, °C (°F) −16.5 −16.3 −9.8 1.4 7.9 13.4 15.6 13.5 7.4 0.6 −6.5 −13.6 −0,2
Thấp kỉ lục, °C (°F) −48.5 −45 −37 −18.9 −7.6 −0.9 4.1 0.7 −7.9 −26.3 −35 −41.5 −48,5
Giáng thủy mm (inch) 25
(0.98)
23
(0.91)
26
(1.02)
31
(1.22)
34
(1.34)
35
(1.38)
29
(1.14)
27
(1.06)
19
(0.75)
27
(1.06)
28
(1.1)
29
(1.14)
333
(13,11)
% độ ẩm 81 79 79 66 57 54 55 54 58 69 80 82 68
Số ngày mưa TB 3 2 4 10 13 12 11 10 10 10 8 4 97
Số ngày tuyết rơi TB 21 18 13 3 0.2 0.03 0 0 0.1 4 13 20 92
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 87 133 176 237 311 317 333 300 227 137 78 67 2.403
Nguồn #1: Pogoda.ru.net[2]
Nguồn #2: NOAA (nắng, 1961–1990)[3]
101-aktobe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)