User Tools

Site Tools


101-alcimus-nigrescens-la-gi

Alcimus nigrescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. nigrescens
Danh pháp hai phần
Alcimus nigrescens
(Ricardo, 1922)

Alcimus nigrescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus nigrescens được Ricardo miêu tả năm 1922. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus nigrescens tại Wikispecies
101-alcimus-nigrescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)