User Tools

Site Tools


101-alcimus-porrectus-la-gi

Alcimus porrectus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. porrectus
Danh pháp hai phần
Alcimus porrectus
Walker, 1851

Alcimus porrectus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus porrectus được Walker miêu tả năm 1851. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus porrectus tại Wikispecies
101-alcimus-porrectus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)