User Tools

Site Tools


101-alcimus-tristrigatus-la-gi

Alcimus tristrigatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. tristrigatus
Danh pháp hai phần
Alcimus tristrigatus
Loew, 1858

Alcimus tristrigatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus tristrigatus được Loew miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus tristrigatus tại Wikispecies
101-alcimus-tristrigatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)