User Tools

Site Tools


101-amblyonychus-horni-la-gi

Amblyonychus horni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. horni
Danh pháp hai phần
Amblyonychus horni
Bromley, 1935

Amblyonychus horni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus horni được Bromley miêu tả năm 1935. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus horni tại Wikispecies
101-amblyonychus-horni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)