User Tools

Site Tools


101-ammodaimon-acares-la-gi

Ammodaimon acares
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammodaimon
Loài (species) A. acares
Danh pháp hai phần
Ammodaimon acares
Londt, 1985

Ammodaimon acares là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammodaimon acares được Londt miêu tả năm 1985. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammodaimon acares tại Wikispecies
101-ammodaimon-acares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)