User Tools

Site Tools


101-ammophilomima-indiae-la-gi

Ammophilomima indiae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. indiae
Danh pháp hai phần
Ammophilomima indiae
Martin, 1973

Ammophilomima indiae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima indiae được Martin miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima indiae tại Wikispecies
101-ammophilomima-indiae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)