User Tools

Site Tools


101-ammophilomima-kenyae-la-gi

Ammophilomima kenyae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. kenyae
Danh pháp hai phần
Ammophilomima kenyae
Martin, 1973

Ammophilomima kenyae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima kenyae được Martin miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima kenyae tại Wikispecies
101-ammophilomima-kenyae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)