User Tools

Site Tools


101-ammophilomima-nubilipennis-la-gi

Ammophilomima nubilipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. nubilipennis
Danh pháp hai phần
Ammophilomima nubilipennis
Frey, 1937

Ammophilomima nubilipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima nubilipennis được Frey miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima nubilipennis tại Wikispecies
101-ammophilomima-nubilipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)