User Tools

Site Tools


101-ammophilomima-simila-la-gi

Ammophilomima simila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. simila
Danh pháp hai phần
Ammophilomima simila
Martin, 1973

Ammophilomima simila là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima simila được Martin miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima simila tại Wikispecies
101-ammophilomima-simila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)