User Tools

Site Tools


101-ammophilomima-triangulata-la-gi

Ammophilomima triangulata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. triangulata
Danh pháp hai phần
Ammophilomima triangulata
Enderlein, 1914

Ammophilomima triangulata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima triangulata được Enderlein miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima triangulata tại Wikispecies
101-ammophilomima-triangulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)