User Tools

Site Tools


101-amphisbetetus-affinis-la-gi

Amphisbetetus affinis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amphisbetetus
Loài (species) A. affinis
Danh pháp hai phần
Amphisbetetus affinis
Hermann, 1906

Amphisbetetus affinis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amphisbetetus affinis được Hermann miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amphisbetetus affinis tại Wikispecies
101-amphisbetetus-affinis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)