User Tools

Site Tools


101-amphisbetetus-ruazi-la-gi

Amphisbetetus ruazi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amphisbetetus
Loài (species) A. ruazi
Danh pháp hai phần
Amphisbetetus ruazi
Theodor, 1980

Amphisbetetus ruazi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amphisbetetus ruazi được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amphisbetetus ruazi tại Wikispecies
101-amphisbetetus-ruazi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)