User Tools

Site Tools


101-amphisbetetus-sexspinus-la-gi

Amphisbetetus sexspinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amphisbetetus
Loài (species) A. sexspinus
Danh pháp hai phần
Amphisbetetus sexspinus
Tomasovic, 2008

Amphisbetetus sexspinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amphisbetetus sexspinus được Tomasovic miêu tả năm 2008. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amphisbetetus sexspinus tại Wikispecies
101-amphisbetetus-sexspinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)