User Tools

Site Tools


101-an-nh-n-b-c-la-gi

Đá An Nhơn Bắc[1] hoặc bãi An Nhơn Bắc hoặc đá Cuội[2] (tiếng Anh: chưa rõ; tiếng Trung: 库归礁; bính âm: Kùguī jiāo, Hán-Việt: Khố Quy tiêu) là một rạn san hô "nửa nổi nửa chìm" (cạn nước khi thuỷ triều thấp) thuộc cụm Loại Ta của quần đảo Trường Sa. Đá này nằm cách đá An Nhơn khoảng 4,5 hải lý (8,3 km) về phía đông bắc[3] với tổng diện tích vào khoảng 50 ha.[4] Giữa đá này và đá An Nhơn còn có một rạn san hô nhỏ hơn nhưng chưa rõ tên gọi.

Đá An Nhơn Bắc là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát rạn san hô này.

  1. ^ Trần Công Trục chủ biên (2012). Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. tr. 17. ISBN 9786048000455. 
  2. ^ Nguyễn Nhã (2002). Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (luận án tiến sĩ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). tr. 12. 
  3. ^ Rosser, W. H. (William Henry) (1868). Short Notes on the Winds, Weather, & Currents, Together with General Sailing Directions and Remarks on Making Passages; To Accompany Charts of the China Sea, Indian Archipelago & Western Pacific. With Illustrations. His Indian Ocean Directory (Luân Đôn, 1867). Luân Đôn: James Imray and Son. tr. 125. 
  4. ^ Hancox, David; Prescott, John Robert Victor (1995). A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands. Maritime Briefings 1 (6). University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 6. ISBN 9781897643181. 
Ảnh vệ tinh một phần cụm Loại Ta do NASA chụp
Đá An Nhơn Bắc là một rạn san hô về phía tây bắc
đảo chính Loại Ta (nguồn ảnh: NASA).
101-an-nh-n-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)