User Tools

Site Tools


101-anarolius-jamshidi-la-gi

Anarolius jamshidi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anarolius
Loài (species) A. jamshidi
Danh pháp hai phần
Anarolius jamshidi
Abbassian-Lintzen, 1964

Anarolius jamshidi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anarolius jamshidi được Abbassian-Lintzen miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anarolius jamshidi tại Wikispecies
101-anarolius-jamshidi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)