User Tools

Site Tools


101-anarolius-rufescens-la-gi

Anarolius rufescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anarolius
Loài (species) A. rufescens
Danh pháp hai phần
Anarolius rufescens
Theodor, 1980

Anarolius rufescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anarolius rufescens được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anarolius rufescens tại Wikispecies
101-anarolius-rufescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)