User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-argyrogaster-la-gi

Ancylorhynchus argyrogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. argyrogaster
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus argyrogaster
Séguy, 1932

Ancylorhynchus argyrogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus argyrogaster được Séguy miêu tả năm 1932. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus argyrogaster tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-argyrogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)