User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-gummigutta-la-gi

Ancylorhynchus gummigutta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. gummigutta
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus gummigutta
Becker, 1906

Ancylorhynchus gummigutta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus gummigutta được Becker miêu tả năm 1906. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus gummigutta tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-gummigutta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)