User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-insignis-la-gi

Ancylorhynchus insignis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. insignis
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus insignis
Bromley, 1936

Ancylorhynchus insignis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus insignis được Bromley miêu tả năm 1936. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus insignis tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-insignis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)