User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-maculatus-la-gi

Ancylorhynchus maculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. maculatus
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus maculatus
(Bigot, 1878)

Ancylorhynchus maculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus maculatus được Bigot miêu tả năm 1879. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus maculatus tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-maculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)