User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-percheronii-la-gi

Ancylorhynchus percheronii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. percheronii
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus percheronii
(Macquart, 1834)

Ancylorhynchus percheronii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus percheronii được Macquart miêu tả năm 1834. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus percheronii tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-percheronii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)